Odprowadzenie ścieków w Gdańsku

Jedna z wielu wykonanych instalacji, dla których została zaprojektowana technologia Wierceń Grawitacyjnych. Położenie rury kanalizacyjnej pomiędzy dwoma istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, w obszarze istniejącej jezdni. Długość instalacji 20 metrów, wymagany spadek 0,5%, zastosowano Rury Modułowe PP Ø225x13,8 mm.

liczmanskiego mapka
Lokalizacja budowy

Z uwagi na obszar budowy, wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykluczone były jakiekolwiek ingerencje w istniejącą, zabytkową drogę, wykonaną z kostki brukowej. Brak zatem możliwości zastosowania jakiejkolwiek innej technologii bezwykopowej. Każda z nich bowiem, wiązałaby się z koniecznością częściowej rozbiórki nawierzchni drogi.

liczmanskiego 03
lokalizacja studni i planowanej instalacji

Konstrukcja maszyny pozwala na wprowadzenie jej przez typowy właz DN 600 oraz zainstalowanie w typowej studni DN 1200.

liczmanskiego 06
Montaż Wiertnicy Grawitacyjnej w studni startowej

Wiertnica Grawitacyjna została zamontowana w studni startowej i rozpoczął się proces budowy instalacji. Pierwszą czynnością jest wykonanie przewiertu pilotażowego ze studni startowej do studni końcowej.

liczmanskiego 09
przewiert pilotażowy

Po wykonaniu przewiertu do studni końcowej, następuje wciąganie rury zbudowanej z segmentów Rur Modułowych, ze studni końcowej do studni startowej.

liczmanskiego 02
Studnia końcowa

Instalacja została wykonana zgodnie z założeniami projektowymi. Czas realizacji, wraz z całością prac przygotowawczo-zakończeniowych wyniósł kilka godzin. Na te kilka godzin trzeba było wyłączyć z ruchu jeden pas ulicy. Zastosowanie jakiejkolwiek innej technologii bezwykopowej, z uwagi na konieczność częściowej rozbiórki placu budowy, by móc zainstalować się z maszynami, oznaczałoby całościowe zamknięcie ulicy na przynajmniej dwa-trzy dni. Po zakończeniu prac należałoby oczywiście odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego teren budowy. Z uwagi na zabytkowy charakter miejsca, Na takie prace z pewnością nie byłoby zgody.