Kanalizacja deszczowa w Gdyni

Realizacja projektu Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza w Gdyni.

Zakres prac obejmował wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, odcinek od studni D-6 do studni D-8, przez studnię D-7 oraz kanalizacji sanitarnej od studni S-2 do studni S-3. W ramach całości zadania wykonano bezwykopowe ułożenie kanału z rur modułowych PP 225x13,8x600/700 oraz 315x17,9x600/700. Łączna długość wykonanej kanalizacji deszczowej przy udziale rury 315 to około 60 metrów. Łączna długość wykonanej instalacji sanitarnej przy zastosowaniu rury 225 to około 35 metrów.

Poniższe opracowanie dotyczy budowy fragmentu instalacji deszczowej od studni D-6 do studni D-7.

kasprowicza teren
Przebieg instalacji kanalizacji deszczowej D-6 -> D-7

Na odcinku budowy kanalizacji deszczowej istnieje uzbrojenie:
- Kanalizacja sanitarna,
- Wodociagi,
- Kable telekomunikacyjne,
- Kable energetyczne,
- Gazociagi,
- Kanał ciepłowniczy

Trasę budowy kanału deszczowego wyznaczono w drogach i pod schodami terenowymi. Dla przykładowego odcinka D-6 -> D-7 przyjęto następujące parametry:

F = 0,39 + 0,2 = 0,59ha
Q = 0,59 x 0,4 x 174 = 41,0 dm3/s
i = 34,5 %
Ø 0,30m
t = 5 cm
V = 6,0 m/s

profil
Profil instalacji kanalizacji deszczowej D-6 -> D-7

Budowa była zlokalizowana w sąsiedztwie pasa nadmorskiego i plaży w Gdyńskim Redłowie. Pomimo stwierdzenia, na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, że warunki gruntowe na obszarze inwestycji należą do kategorii prostych, to jednak ze względu na głębokość posadowienia instalacji, obszar budowy zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

kasprowicza 01
Malownicze tereny nadmorskie okolic Gdyni, otaczających teren budowy. Widok na Zatokę Gdańską
Kasprowicza 02
Lokalizacja Studni Startowej D-6 i studni pośredniej D-7.
kasprowicza 03
Wąski obszar roboczy wokół Studni Startowej D-6.
kasprowicza 04
Zestaw roboczy do wykonywania precyzyjnych przewiertów technologią Wierceń Grawitacyjnych.
Kasprowicza 05
Studnia startowa D-6. Przygotowanie do wiercenia pilotażowego.
Kasprowicza 06
Żerdzie wiertnicze przygotowane do wykonania instalacji.
Kasprowicza 07
Zespół agregatów hydraulicznych do zasilania urządzeń wiertniczych.
Kasprowicza 08
Rozpoczęcie procesu wiercenia pilotażowego.
kasprowicza 14a
Weryfikacja poprawności trajektorii wiercenia przy pomocy Zestawu do lokalizacji.
Kasprowicza 14
Odczyt na bieżąco położenia głowicy wiercącej. Widoczny odczyt aktualnej głębokości i procentowy spadek grawitacyjny.
Kasprowicza 09
Widok na obszar prowadzenia budowy.
10
Studnia startowa D-6  i trasa przewiertu pod schodami do studni D-7.
Kasprowicza 11
Wiertnica Grawitacyjna w studni D-6 i wiercenie pilotażowe.
kasprowicza 18
Przygotowanie studni pośrednie D-7 do realizacji instalacji grawitacyjnej.
kasprowicza 19
Koronowanie ściany studni pośredniej D-7 jako operacja przygotowania do wciągania rury.
kasprowicza 20
Rozwiercanie kanału po przejściu przewiertu pilotażowego z jednoczesnym wciąganiem modułu rury.
kasprowicza 21
Budowa rury poprzez łączenie ze sobą kolejnych modułów rur.
kasprowicza 22
Budowa rury i wciąganie jej kolejnych segmentów.