wiertnica

Instalacje grawitacyjne

Skontaktuj się z nami

Technologia Wiercenia Grawitacyjnego przeznaczona jest do wykonywania kanałów grawitacyjnych (przyłączy i kolektorów) z rur modułowych PP pomiędzy studniami DN 1000 i DN 1200. Konstrukcja maszyny umożliwia wprowadzenie jej przez typowy właz studzienny DN 600. Możliwe jest również wykonywanie instalacji z rur PE oraz stalowych do średnicy zewnętrznej Ø 500. Opcjonalnie przewiert wykonuje się ze studni DN 1500 oraz większych jak i z komór startowych. System uszczelnień pozwala wykonywać wiercenie również w miejscach występowania wód gruntowych. Opatentowany system podwójnego napędu oraz nowatorskie narzędzie sprawnie radzą sobie w miękkich i średnich skałach. Stosowana technologia nie prowadzi do rozrzedzenia gruntu a wręcz go zagęszcza wokół kanału. Przewiert odbywa się pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, w miejscu nieustannego ruchu pojazdów. Bez jakichkolwiek wykopów. Nie ma również konieczności blokowania ścieków.

prezentacja działania

rury modułowe

Do wykonania rurociągów z ograniczonej przestrzeni montażowej konieczne jest użycie rur modułowych. Używane przez nas rury PP są wykonane z materałów najwyższej jakości, dzięki czemu gwarantujemy niezawodność ułożonych z nich kanałów.

Najczęściej wykorzystywane rozmiary:

  • PP Ø180 x 10.9
  • PP Ø225 x 12.8
  • PP Ø280 x 15.9
  • PP Ø315 x 17.9

renowacja instalacji

Możliwość renowacji i udrożnienia istniejących, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych, bez konieczności ingerencji w istniejącą nawierzchnię. Rozwiązanie jest niezbędne wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nagła interwencja, na przykład podczas awarii, w gęsto zabudowanych przestrzeniach miejskich, gdzie ingerencja w istniejącą infrastrukturę generowałaby wysokie koszty społeczne. Kanał wypełniany jest zaczynem iniekcyjnym i wiercenie następuje w taki sposób jak w przypadku bezwykopowego układania kanału w gruncie.

zakres działań

Dysponujemy wysoce wykwalifikowanym zespołem, który przy pomocy naszych maszyn, wykonał setki nowych instalacji oraz renowacji. Działaliśmy wszędzie tam, gdzie inne firmy nie podejmowały się realizacji projektów, z uwagi na niedobory sprzętowe, brak tak szerokiego doświadczenia w warunkach nietypowych oraz ryzyko. Nasze zasoby techniczne, w tym urządzenia wiertnicze, nieustannie ewoluują, dopasowując się do kolejnych wyzwań, a obecny stan wiedzy oraz posiadana technologia, pozwala nam powiedzieć, że nie ma takiej inwestycji, której realizacji byśmy się nie podjęli.

wiertnica