Rury modułowe

Do wykonywania rurociągów przy pomocy technologii Wierceń Grawitacyjnych, w miejscach o ograniczonej studnią przestrzeni montażowej, konieczne jest użycie Rur Modułowych. Do wykonywania instalacji kanalizacyjnych stosujemy Rury Modułowe własnej produkcji. Wykonywane są one z polipropylenu. W produkcji samego materiału stosowana jest metoda wytłaczania (ekstruzji).

rury modułowe 01

Za pomocą obróbki skrawaniem w rurach wykonywane są tzw. zamki. Szczelność połączenia uzyskuje się poprzez uszczelkę gumową z NBR. Używane przez nas rury PP są wykonane z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu gwarantujemy niezawodność ułożonych z nich kanałów.

rury_modulowe

Rury modułowe łączy się za pomocą ściskarki kompaktowej, dostosowanej do każdej średnicy rury.

rury modulowe i sciskarka

Całkowita długość rur modułowych wraz z czopami wprowadzającymi i rozpęczającymi wynosi 700 mm. Mogą być wykonywane dłuższe rury modułowe, o długości nie większej niż 1000 mm. Rury modułowe przeznaczone są do budowy sieci bezciśnieniowych poza i pod konstrukcjami budowlanymi (kod obszaru zastosowania „UD”). Stosowane są do budowy i renowacji sieci bezciśnieniowej metodą tradycyjną (w otwartym wykopie) lub bezwykopową metodą przewiertu (wiercenia grawitacyjnego).

ITB ATEST Produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aby zapoznać się z dokumentem, kliknij na ilustrację obok.

Zakres produkowanych średnic Rur Modułowych:
• 110 x 10,0 mm
• 180 x 10,2 mm
• 225 x 13,8 mm
• 250 x 14,2 mm
• 280 x 15,9 mm
• 315 x 17,9 mm
• 400 x 22,7 mm
• 500 x 28,3 mm

Rysunek zbiorczy Rur Modułowych:

rury modulowe rysunek