KANALIZACJA DESZCZOWA W GDAŃSKU

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych CENTRUM, firma MIDO wykonała przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 225 mm i 315 mm, o długości około 14 metrów każde. Instalacja miała miejsce we Wrzeszczu, dzielnicy miasta Gdańska, na obszarze ruchliwej nawet wieczorową porą Al. Grunwaldzkiej.

grunwaldzka mapka 01
Lokalizacja instalacji

Należało wykonać przyłącza kanalizacyjne z precyzyjnie zadanym spadkiem, pomiędzy infrastrukturą budowanego obiektu a istniejącą instalacją retencyjną. Miejscem przyłącza była istniejąca studnia kanalizacyjna DN1200, zlokalizowana ja środkowym pasie ruchu Alei Grunwaldzkiej.

Grunwaldzka 01
Miejsce przyłącza - istniejąca studnia kanalizacyjna

 

Grunwaldzka 00
Miejsce przyłącza - istniejąca studnia kanalizacyjna

 

grudnwaldzka 02
Miejsce przyłącza - istniejąca studnia kanalizacyjna

Z uwagi na strategicznie komunikacyjnie miejsce, nie do przyjęcia było zastosowanie jakiejkolwiek technologii, powodującej znaczne utrudnienie ruchu, co z pewnością miałoby miejsce przy zastosowaniu innych technologii, w tym typowych maszyn i technologii bezwykopowych, takich jak np. wiertnice ślimakowe czy mikrotunelling. Zastosowanie Wiertnicy Grawitacyjnej spowodowało jedynie kilkugodzinne wyłączenie jednego spośród trzech pasów ruchu Al. Grunwaldzkiej.

Proces wiercenia nastąpił poprzez wiercenie pilotażowe, od komory startowej z umieszczoną weń Wiertnicą Grawitacyjną, do studni znajdującej się na ulicy. Wiercenie pilotażowe wymagało wysokiej precyzji, od której zależało uzyskanie zadanego spadku grawitacyjnego instalacji.

Grunwaldzka 08
Komora startowa z Wiertnicą Grawitacyjną umieszczoną w konstrukcji wsporczej - adapterze

 

Grunwaldzka 09
Wykonywanie precyzyjnego przewiertu pilotażowego

Po uzyskaniu głowicą wiercącą studni kanalizacyjnej, uzbrojono ją w głowicę umożliwiającą jednoczesne rozwiercanie otworu oraz instalację kanalizacji.

Grunwaldzka 03
Zakończenie wiercenia pilotażowego w studni kanalizacyjnej

 

Grunwaldzka 04
Głowica rozwiercająca z zainstalowanym pierwszym segmentem rur modułowych

 

Grunwaldzka 05
Przezbrojenie w głowicę rozwiercającą umożliwiającą jednocześnie wciąganie instalacji do komory startowej

 

Grunwaldzka 06
Rozwiercanie wraz z wciąganiem instalacji

Poszczególne odcinki rury kanalizacyjnej zostały zbudowane z Rur Modułowych, łączonych ze sobą bezpośrednio w studni kanalizacyjnej. Warto wspomnieć, że opracowana technologia łączenia oraz uszczelnienia segmentów rur, zapewnia skuteczne, szczelne i trwałe ich połączenie, co gwarantuje najwyższą jakość i trwałość całości instalacji. Na stosowane Rury Modułowe firma MIDO posiada Atest Instytutu Technik Budownictwa.

Grunwaldzka 12
Łączenie kolejnych segmentów rur modułowych w studni kanalizacyjnej

Następnie wciągając powrotnie głowicę wiercącą ze studni do wykopu startowego, wykonano instalację składającą się z kolejno łączonych segmentów rur.

Grunwaldzka 10
Wciąganie rury do komory startowej

Kluczową zaletą technologii z udziałem Wiertnicy Grawitacyjnej jest wysoka skuteczność realizacji, w szczególności przy instalacjach wymagających bardzo wysokiej precyzji i dokładności spadku grawitacyjnego. Do pozostałych zalet zaliczyć można brak jakichkolwiek konieczności ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Technologia daje możliwość wykonania instalacji w 100% bezwykopowo. To z kolei przekłada się na brak generowania jakichkolwiek utrudnień komunikacyjnych i innych dla lokalnego społeczeństwa i brak dodatkowych kosztów budowlanych oraz społecznych, związanych z budową instalacji i obszarem jej obejmującym. Redukcja czasu wykonywania instalacji, przy pomocy technologii Wierceń Grawitacyjnych, to poważne oszczędności dla lokalnych budżetów. To także wsparcie w walce o czyste środowisko, czyste powietrze, to walka ze smogiem i ekologiczność w procesach budowlanych.