precyzyjne przewierty sterowane - RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI

Zakres naszych prac obejmuje także renowację i udrażnianie istniejących, uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych, bez konieczności ingerencji w nawierzchnię, analogicznie do metody krakingu statycznego. Rozwiązanie jest stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nagła interwencja. W przypadku awarii w gęsto zabudowanych przestrzeniach miejskich, gdzie ingerencja w istniejącą infrastrukturę generowałaby wysokie koszty społeczne. Kanał wypełniany jest zaczynem iniekcyjnym i wiercenie następuje w taki sposób jak w przypadku bezwykopowego układania kanału w gruncie.

renowacja01

Renowację starych sieci wykonujemy nawet w sytuacjach całkowitego załamania i niedrożności kanału. Identycznie jak w przypadku wykonywania nowej instalacji, regenerację kanału zaczynamy od przewiertu pilotażowego istniejącej, niedrożnej instalacji.

renowacja02

System radiowej lokalizacji sondy umożliwia kontrolę trasy w trakcie pokonywania przeszkody przez żerdź pilotażową. W przypadku niedrożności spowodowanej twardą i trwałą frakcją, np. fragmentem skały, nasza technologia pozwala na przewiercenie się przez nią, bez utraty pierwotnej trasy położenia istniejącej instalacji.

renowacja03

Metoda rozwiercania kanału umożliwia dowolną zmianę średnicy kanału, dostosowując go do nowych wymagań projektowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rozbudowy istniejącej sieci i konieczności powiększenia średnicy istniejących połączeń pomiędzy kolektorami.

renowacja04

W czasie wykonywania renowacji nie ma potrzeby blokowania przepływu ścieków w sąsiednich kanałach.