DEKLARACJA ZGODNOŚCI - PRZEJŚCIA SZCZELNE

Na stosowane wodoszczelne połączenia instalowanych rurociągów ze studniami, kolektorami i zbiornikami betonowymi w systemach kanalizacji oraz szczelnych przejść rurociągów przez przegrody budowlane, posiadamy Deklarację Zgodności, wydaną przez producenta.