kanalizacja deszczowa w gdańsku

W ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, i wchodzącego weń projektu przebudowy infrastruktury tramwajowej przy ul. Budzysza w Gdańsku, wybudowaliśmy łącznie trzydzieści przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 256 metrów. Wymagany spadek, w zależności od odcinka, wynosił od 0,5% do 6%.

Rozpoczęcie budowy instalacji zostało poprzedzone rozłożeniem i ustawieniem maszyn budowlanych. W przypadku tej budowy wiertnica została zainstalowana w stalowej studni startowej, stanowiącej adapter do wykonywania instalacji z wykopu lub dowolnego miejsca nie będącego studnią kanalizacyjną. Konstrukcja typowej Wiertnicy Grawitacyjnej jest przewidziana i zaprojektowana do montażu w typowej studni kanalizacyjnej DN 1000, DN 1200 lub DN 1500. Nie stanowi jednak problemu konieczność wykonania instalacji pomiędzy dowolnymi komorami startowymi.

budzysza 02
Plac budowy przed rozpoczęciem prac

 

budzysza 05
instalacja wiertnicy na budowie

Budowa instalacji grawitacyjnych przy pomocy naszej technologii, składa się z dwóch kluczowych etapów. Pierwszym jest wykonanie przewiertu pilotażowego ze studni lub komory startowej, do miejsca docelowego.

budzysza 03

Dokładając kolejne żerdzie, kontynuowaliśmy przewiert pilotażowy.

budzysza 01
Przecisk pilotażowy

Po uzyskaniu miejsca końcowego budowanej instalacji przewiertem pilotażowym, w tym wypadku ściany nasypu, przystąpiono do etapu drugiego, jakim jest budowa i wciąganie rury. W tym celu zdemontowano głowicę wiercącą i w jej miejsce zainstalowano głowicę rozwiercającą. Średnica głowicy rozwiercającej jest uzależniona od średnicy instalowanych rur. W tym wypadku była to instalacja  z rur PP Ø225x13,8 mm. Następnie głowicę uzbrojono w pierwszy segment Rur Modułowych. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest budowanie instalacji z segmentów rur, trwale i szczelnie łączonych ze sobą. Ich zastosowanie uniezależnia nas od wielkości miejsca na placu budowy. Stosowane przez nas segmenty o długości 700 mm, pozwala na budowę instalacji praktycznie w każdych warunkach przestrzennych panujących na budowie. 

budzysza 07
Przezbrojona maszyna z zamontowanym segmentem Rury Modułowej

Rozpoczęto budowanie instalacji poprzez doczepianie kolejnych segementów Rur Modułowych, wraz z jednoczesnym wciąganiem jej do komory startowej z umieszczoną weń wiertnicą.

budzysza 08
Wciąganie powrotne budowanej instalacji

Drugi etap został zakończony wraz z przewierceniem się głowicą rozwiercającą z dołączoną rurą, do komory startowej.

budzysza 14
Komora startowa z wiertnicą w końcowym etapie budowy instalacji

 

budzysza 10
Zbudowana rura