Gdynia - Odwodnienie węzła komunikacyjnego

W ramach projektu "Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk -Gdańsk" zrealizowaliśmy wykonanie instalacji sanitarnej - przyłączy do wpustów ulicznych - odwodnienia węzła Wielki Kack.

dabrowa 02
Lokalizacja fragmentu instalacji

Instalacja składała się z kilku odcinków rur o długościach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów każdy, zbudowanych z Rur Segmentowych PP 225x13,8 mm, zamontowanych ze spadkiem 1%. Poniższy schemat przedstawia przedmiot niniejszej budowy.

dabrowa schemat
Schemat instalacji

Istniejące studnie kanalizacyjne DN 1200 należało przyłączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Wiertnica Grawitacyjna to jedyna dostępna technologia, umożliwiająca w pełni bezwykopową realizację tej budowy. Przy jednym końcu instalacji mieliśmy wykonane studnie kanalizacyjne, a z drugiej strony bardzo wąski pas oddzielający dwie dwujezdniowe drogi, będące częścią Obwodnicy Trójmiejskiej.

dabrowa 03
Montaż Wiertnicy Grawitacyjnej w studni startowej

Wiertnicę Grawitacyjną zainstalowano w studni startowej, z której następnie wykonano przewiert pilotażowy do wykopu końcowego, usytuowanego na pasie rozdzielającym jezdnie.

dabrowa 06
Wykonywanie przewiertu pilotażowego

Następnie z Rur Modułowych została zbudowana rura kanalizacyjna, którą przeciągnięto z wykopu końcowego do studni startowej.

dabrowa 05
Budowa rury w komorze końcowej

Plac budowy związany z projektem, jak wspomniano, znajdował się o obszarze ruchliwej Obwodnicy Trójmiejskiej. Zastosowanie jakakolwiek innej technologii, ograniczającej lub wyłączającej tą nitkę komunikacyjną nie wchodziło w grę. Technologia Wierceń Grawitacyjnych została opracowana właśnie po to, by w takich i podobnych miejscach, można było wykonać instalacje w pełni bezwykopowo, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę i bez konieczności blokowania ruchu.

dabrowa 07
Plac budowy