Ceryfikat członkostwa w DCA

Od października 2020, MIDO wstąpiło w szeregi członków DCA, międzynarodowej organizacji skupiającej wszelkie podmioty działające na rzecz technologii bezwykopowych. Stowarzyszenie Drilling Contractors Association (DCA-Europe) zostało założone jako europejskie stowarzyszenie, przez wiodących wykonawców z branży wierceń poziomych, w grudniu 1994 r. Poziome wiercenia kierunkowe (HDD) powstały pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku, w związku z odwiertami wykorzystywanymi podczas wierceń poszukiwawczych. Wiercenia kierunkowe stały się się znaną na całym świecie alternatywą dla przekraczania podziemnych przeszkód podczas instalacji systemów rurociągów, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Głównym celem organizacji jest utrzymanie, promocja i dalszy rozwój standardów technicznych technologii przewiertów sterowanych i technologii bezwykopowych w Europie. Organizacja dąży do popularyzacji oraz poprawy warunków stosowania, ujednolicenia procedur i zapewnienia jakości a także rozwoju i badań dla technologii bezwykopowych. Stowarzyszenie stanowi forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk dla wykonawców, klientów i władz.